Webmail
     
   
Bygger och reparerar stråkinstrument i Arvika. I ateljén som ligger i Hantverksmagasinet i Arvikas hamn arbetar Robert Eriksson vardagar 9-17 med att reparera och bygga stråkinstrument och stråkar. Här säljer han även instrument, stråkar, etuier, strängar, harts och övriga tillbehör. Arbetstiden fördelas med tre dagar för enklare justeringar till omfattande avancerade reparationer och två dagar ägnas åt nybyggnation.

| 070-25 30 270 | roberteriksson@violinmakare.se | www.roberteriksson.se |
 
     
 

”Fiolverkstad”-”Instrument shop” på Folkmusikens Hus i Rättvik. Medlem i föreningen Sveriges violinbyggarmästare. Instrumentmakarutbildad vid Högskolan Dalarna i Leksand med praktik i Malung, Cremona, Paris och Lima. Arbetar med nybyggnation av violin och viola samt reparationer av stråkinstrument och tagling av stråkar. Även försäljning av nya och begagnade instrument, stråkar, strängar, etuier och tillbehör. Öppet dagligen 09,00-16,00

| 0248-797056 | gunnarbrandin@violinmakare.se | www.gunnarbrandin.se
|

       
 
Annika föddes i Mora 1980. Vid sex års ålder började hon spela fiol och efter gymnasiet valde hon att studera på Malungs Folkhögskola. Med ett intresse och sinne för skapande och med kärleken till fiolen var fiolbyggaryrket inte svårt att välja. Efter skolan fick hon jobb hos violinbyggarmästaren nordstrom promo code och restoratören Alessandro Tossani i Cremona dar hon arbetade i 3 ar. I våras tillbringade hon några månader arbetandes hos Atelier Puglisi i Melbourne, Australien.

| 073 648 3792 | annikanygard@violinmakare.se | |